Zarządzanie projektem

Projekty informatyczne charakteryzują się małą powtarzalnością wykonywanych czynności i brakiem norm zużycia zasobów. Do tego brak sprawdzonych wzorców postępowania sprawia, że zarządzanie projektami informatycznymi wymaga od kierownika projektu różnorodnych kompetencji technicznych jak i miękkich, które są kluczowe dla sprawnego i efektywnego zarządzania projektami informatycznymi.

Projekty informatyczne, niezależnie od ich rodzaju stają się codziennością każdej organizacji. Wynika to przede wszystkim z faktu, że informatyka stała się dziedziną powszechną. Dla dostawców usług stanowi to niesamowitą okazję do rozwoju, jednak również wywiera na nich ogromną presję, przez co firmy te działają na granicy własnych możliwości oraz ograniczeń technologii. Dodajmy do tego jeszcze małą powtarzalność wykonywanych czynności i brak sprawdzonych wzorców postępowania, brak norm dotyczących użycia zasobów.

Ta powszechność informatyki wokół często powoduje, że zapominamy o tym iż są to z reguły bardzo złożone projekty. Złożone a na dodatek mają charakter niepowtarzalny a  znacząca część efektów pracy dostawcy jest niewidoczna dla zleceniodawców, co utrudnia bieżącą weryfikację jej poprawności, szczególnie w sytuacji, gdy projektem kieruje osoba bez praktyki i doświadczenia w realizacji tego typu projektów. Nic dziwnego, że projekty informatyczne charakteryzuje dość duży odsetek projektów zakończonych niepowodzeniem, rozumianym również jako przekroczenie budżetu czy przekroczenie terminów.

Zarządzanie projektami informatycznymi to ważny obszar naszej działalności. Oferta obejmuje zarówno całościowe zarządzanie projektami od planowania do jej finalnego wdrożenia, jak również prowadzenie jednej lub kilku ich faz w projekcie. Przyjęty sposób zarządzania realizacją projektu, aby zapewnić jego ukończenie w założonym czasie i założonym budżecie, dostarczając na końcu produkt, który będzie odpowiadał oczekiwaniom użytkowników.


Usługa zarządzania projektem

  • Weryfikacja założeń (w tym technicznych), zakresu i celów projektu.
  • Organizacja zespołu projektowego, zapewnienie sprawnej komunikacji.
  • Planowanie projektu (definiowanie zadań, budowa harmonogramu, planowanie zasobów, kosztów).
  • Kierowanie realizacją projektu.
  • Zarządzanie ryzykiem i zmianą w projekcie.
  • Raportowanie o postępach w realizacji

Projekty

Również projekty informatyczne należą do obszaru zarządzania. Nie jest to wyłącznie domena informatyków. Nie zapominaj o tym!

Audyt informatyczny

Wdrożenie systemu informatycznego to jest proces, który w Twojej organizacji jest prowadzony czasami. My zajmujemy się tym na co…

Realizacja projektów

Mamy za sobą ponad setkę zrealizowanych projektów informatycznych. Chwalimy się sukcesami, ale zdążyliśmy popełnić zapewne wszystkie możliwe błędy. To…