Proces wyboru

Zapewnimy wybór najbardziej odpowiedniego dla Twojej organizacji produktu IT oraz wybierzemy partnera wdrożeniowego gwarantującego jakość i bezpieczeństwo realizacji projektu.

Od lat zajmujemy się rynkiem IT i nie stanowi on dla nas tajemnicy. Jako firma konsultingowa stale monitorujemy rynek i przyglądamy się różnym rozwiązaniom oraz ich dostawcom. Wieloletnia praktyka pozwala nam ocenić zarówno cechy funkcjonalne produktów IT, ich innowacyjność technologiczną jak i sprawność wdrożeniową dostawców usług.

Dlatego proponujemy, abyś skupił się na swoim biznesie a nam pozostawił zapewnienie wyboru najbardziej odpowiedniego dla Twojej organizacji produktu IT oraz wskazanie  firmy, która będzie Twoim partnerem wdrożeniowym. Firmy gwarantującej jakość i bezpieczeństwo realizacji projektu.


Usługa doradcza w zakresie organizacji procesu wyboru rozwiązań IT

Przygotowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia

 • opis przedmiotu zamówienia,
 • określenie warunków dopuszczających dla wykonawców,
 • sformułowanie zapisów zabezpieczających uzyskanie niezbędnej funkcjonalności rozwiązania,
 • określenie wymagań względem: wdrożenia, licencji, serwisu oraz gwarancji,
 • sprecyzowanie kryteriów oceny ofert,
 • zapewnienie porównywalności składanych ofert.
Doradztwo w zakresie wyboru systemów informatycznych

 • analiza dostępnych na rynku rozwiązań,
 • analiza doświadczeń dostawców rozwiązań,
 • porównanie przydatności systemów z punktu widzenia potrzeb organizacji,
 • rekomendacja optymalnego wyboru.
Analiza złożonych w postępowaniu ofert

 • analiza funkcjonalności oferowanych rozwiązań,
 • analiza doświadczenia wykonawców adekwatnego do specyfiki organizacji,
 • porównanie warunków wdrożenia, serwisu oraz dostawy rozwiązań,
 • ocena zaoferowanych warunków handlowych.

Strategia informatyzacji

Nie ma żadnych wątpliwości, że informatyka jest narzędziem uprawiania biznesu i opracowanie strategii informatyzacji ma takie samo uzasadnienie jak…

Strategia

W czasach dynamicznie zmieniających się warunków rynkowych nikt już nie podważa roli informacji, jako kluczowego elementu koniecznego do osiągnięcia…

Definiowanie wymagań

"..., aby język giętki powiedział wszystko, co pomyśli głowa... "