Planowanie sukcesu

Tam gdzie ma swoje granice klasyczny system ERP, gdzie arkusz kalkulacyjny jest tylko namiastką systemu raportowania, wkracza pojęcie Corporate Performance Management (CPM) aby zarządzać i monitorować kluczowe wskaźniki efektywności działania.

Budżetowanie, prognozowanie, planowanie operacyjne, konsolidacja i sprawozdawczość finansowa. Codzienność dyrektora finansowego. Wszystkie te procesy powinny być wykonywane konsekwentnie, w sposób ciągły. O ile wymóg prezentowania sprawozdań finansowych został narzucony przez prawo, i są one wykonywane cyklicznie z lepszym bądź gorszym skutkiem, to kwestia budżetowania na ogół  sprowadza się do przygotowania raz w roku stosownych formularzy. A prognozowanie wydaje się być już całkiem poza zasięgiem większości firm. Czy powodem może być brak potrzeby? Czy zarządy rzeczywiście uznają ten element za nieistotny i nie interesuje ich stała i rzetelna prognoza wyników firmy? Czy raczej brak odpowiednich narzędzi powoduje, że proces ten jest na tyle czasochłonny i kosztowny, że często wolimy poprzestać na intuicji wspartej „sufitowymi” szacunkami.

Corporate Performance Management (CPM) jest pojęciem, które opisuje metody, metryki, procesy i aplikacje wykorzystywane do monitorowania i zarządzania wydajnością biznesową organizacji. Aplikacje CPM, zintegrowane z wieloma elementami cyklu planowania, pozwalają przekształcić strategicznie ukierunkowane informacje na działania i plany operacyjne.

Aby aplikacja CPM była funkcjonalna musi wspierać cały pakiet narzędzi analitycznych, raportujących i umożliwiać zbieranie czynności analitycznych  w jeden proces work-flow, który zapewni kontrolę na działaniami wszystkich jednostek organizacyjnych.

PROPHIX deliver value – Sprawdzone rozwiązanie


 

Wdrożenie rozwiązania CPM może wydawać się zadaniem bardzo trudnym, szczególnie, gdy zaplanujemy sobie kompleksową realizację wszystkich procedur w jednym czasie. Rozwiązanie oferowane przez PROPHIX sprawia, że implementacja może być realizowana krok po kroku, a aplikacja wydaje się rosnąć wraz z włączaniem kolejnych obszarów analitycznych.

PROPHIX — lider w branży systemów CPM

Unikalność PROPHIX przejawia się w zebraniu wszystkich niezbędnych elementów CPM na jednej platformie. Producent rozwiązania zebrał w niej swoje wieloletnie doświadczenie, aby opracować jeden produkt, w którym zarządzamy wieloma funkcjonalnościami CPM za pomocą  wspólnego interfejsu. PROPHIX realnie wprowadza funkcjonalności, które w wielu „dużych” systemach ERP wymagałby wprowadzania kosztownych kastomizacji.

PROPHIX oferuje kompletną funkcjonalność CPM, obejmującą:

  • Planowanie, budżetowanie i prognozowanie
  • Raportowanie finansowe i zarządcze
  • Konsolidację finansową
  • Modelowanie i optymalizację przychodów
  • Planowanie strategiczne
Zintegrowane planowanie finansowe

PROPHIX łączy odmienne procesy planowania w różnych obszarach operacyjnych w jednym, spójnym procesie planowania w ujednoliconym środowisku.  Pod kontrolą administratora budżetu prowadzone są czynności planowania we wszystkich obszarach aktywności biznesowej.

Raportowanie finansowe i zarządcze

Wszechstronne i proste w użyciu narzędzia raportujące PROPHIX łączy w sobie skuteczność raportowania Business Intelligence z elastycznością arkuszy kalkulacyjnych. Wbudowane mechanizmy work-flow pozwalają automatyzować dystrybucję raportów do użytkowników końcowych z zachowaniem ustalonych zasad bezpieczeństwa informacji. Raz zdefiniowane uprawnienia dostępu zapewnią, że informacja dotrze tylko i wyłącznie do uprawnionych użytkowników.

Konsolidacja finansowa

PROPHIX automatyzuje i kontroluje proces konsolidacji finansowej. Zamiast ręcznego zbierania danych z wielu różnych systemów ERP lub. co kosztowniejsze, zamiast ujednolicania systemów ERP w różnych oddziałach jednej organizacji, PROPHIX zbierając dane dokona stosownych translacji i eliminacji, aby przedstawić rzetelne wyniki grupy kapitałowej.

Planowanie strategiczne

PROPHIX proponuje pełny wgląd w plan strategiczny, obejmujący całą organizację, porównywanie celów i całościowej prognozy realizacji. To sprawia, że ocena długoterminowych scenariuszy oraz monitorowanie efektów zmian kluczowych wskaźników stają się proste i oczywiste. 

 

Czy leci z nami pilot

Zarządzanie wiąże się z koniecznością szybkiego podejmowania decyzji. Im szybciej otrzymamy precyzyjne informacje o firmie i jej otoczeniu biznesowym tym…

Business Intelligence

Dostarczyć informację właściwej osobie, we właściwym czasie i we właściwej formie.

Więcej niż dane

Aby wpływać na rzeczywistość, kreować nowe szanse, wyznaczać kierunki działania potrzebujesz stałego dostępu do najbardziej aktualnych informacji, możliwości śledzenia…