Czy leci z nami pilot

Zarządzanie wiąże się z koniecznością szybkiego podejmowania decyzji. Im szybciej otrzymamy precyzyjne informacje o firmie i jej otoczeniu biznesowym tym więcej decyzji będzie trafnych.

Kluczową rolę z punktu widzenia funkcjonowania przedsiębiorstwa, rozwijania gamy swoich produktów czy prowadzonych usług odgrywa implementacja odpowiednich narzędzi analitycznych. Trudno sobie dzisiaj wyobrazić kierowanie tak skomplikowanym mechanizmem jakim jest firma bez wsparcia ze strony IT.  Z pomocą przychodzą tu narzędzia klasy Business Intelligence. Pomagają one w analizie rynku, sprzedaży danych produktów czy usług. Im więcej wiemy o danym produkcie czy usłudze, tym większe prawdopodobieństwo jego sukcesu na konkurencyjnym rynku. Istotne jest więc prowadzenie analiz na bazie danych historycznych.


Jedna wersja prawdy

Główną cechą narzędzi Business Intelligence jest możliwość zebrania wszystkich kluczowych informacji wymaganych do kierowania organizacją w jednym miejscu, a w konsekwencji możliwość raportowania i analizowania tych samych danych przez wszystkich uczestników procesu zarządzania. Tę samą wiedzę posiada szef sprzedaży i szef finansów, tę samą informacją dysponuje przełożony i podwładny. Jakże kolosalna oszczędność czasu, kiedy nie musimy wyjaśniać różnic w dostarczanych sprawozdaniach.


Szybkość działania

Najciekawsze informacje o własnej organizacji uzyskujemy analizując potężne ilości danych. Jeżeli w przypadku raportów operacyjnych, na przykład typowego raportu sprzedaży miesięcznej systemy ERP sprawdzają się doskonale, to kiedy chcemy przeanalizować trendy, musimy bazować na danych historycznych. A im większy przekrój czasowy tym lepiej. Tutaj w sukurs przychodzi technologia. Narzędzia BI działają inaczej niż standardowe systemy transakcyjne i dzięki temu nie ma dla nich znaczenia, czy analizie poddamy zakres danych miesięcznych czy z 10 lat. Tempo uzyskiwania wyników będzie takie same  – prawie natychmiastowe


Aktualność informacji

Bazując na aktualnych danych Business Inteligence opisuje bieżącą rzeczywistość. Więcej, informacje mogą zostać dostarczone automatycznie w chwili, kiedy zaistnieją specyficzne warunki. Przeglądając otrzymany raport, który został właśnie wysłany mailem przez system raportujący wiemy, że dotyczy on bieżącej sytuacji firmy a nie stanu historycznego.  


Przejrzysta wizualizacja

Wizualizacja danych to siła Business Intelligence. Nie wystarczy zebrać dane w jednym raporcie, trzeba jeszcze je przedstawić w taki sposób, aby informacja była zrozumiała bez konieczności uciążliwego wpatrywania się w rzędy cyfr i wynajdywania anomalii. Raporty tabelaryczne wsparte sygnalizacją przy pomocy kolorów, ikon, dowolne analizy graficzne, kokpity menedżerskie prezentujące równocześnie raporty, analizy i wskaźniki, możliwość jednoczesnego porównywania danych z różnych obszarów działalności, to wszystko sprawia, że minimalizujemy czas kompletowania danych a skupiamy się na wyciąganiu wniosków i podejmowaniu decyzji.


Decyduje biznes

Właściwe narzędzia Business Intelligence to nie tylko przygotowane raporty, analizy i wskaźniki, które regularnie przeglądamy. Najlepsze z nich w prosty sposób pozwalają na samodzielne definiowanie wymagań informacyjnych ad-hoc, bezpośrednio przez osoby zarządzające, nie pozostawiając wiele miejsca dla pośredników w ich konstruowaniu. Gdy liczy się czas, nie można sobie pozwolić na żmudne tłumaczenie potrzeb informacyjnych działowi IT i oczekiwanie na efekty ich pracy. Dzisiaj nie musimy już mówić o Tworzeniu raportu czy budowaniu analizy. Współczesne rozwiązania BI potrafią zrozumieć język naturalny i na tej podstawie dostarczyć użytkownikowi żądną informację. Żeby „rozmawiać” z komputerem nie trzeba się uczyć już jego języka, to on powinien nauczyć się nas rozumieć.

Chciałbym przeanalizować dynamikę sprzedaży w ostatnich dwóch kwartałach, w podziale na grupy produktów i regiony sprzedaży

Pokaż mi 10 największych odbiorców hurtowych w ubiegłym roku

tak obecnie mogą brzmieć zlecenia menedżera, skierowane do aplikacji Business Intelligence. Jak często na prośbę o raport Rotacji towarów słyszeliśmy od IT: Nie ma sprawy, ale co to jest ROTACJA?. Ile razy z zdumieniem stwierdzaliśmy, że na raporcie sprzedaży nie zostały ujęte korekty, ponieważ nikt informatykowi nie powiedział o tym, że one również mają znaczenie? Dobrze zaprojektowane narzędzia Business Intelligence na zawsze likwidują te problemy.


 

 

Business Intelligence

Dostarczyć informację właściwej osobie, we właściwym czasie i we właściwej formie.

Więcej niż dane

Aby wpływać na rzeczywistość, kreować nowe szanse, wyznaczać kierunki działania potrzebujesz stałego dostępu do najbardziej aktualnych informacji, możliwości śledzenia…

Planowanie sukcesu

Tam gdzie ma swoje granice klasyczny system ERP, gdzie arkusz kalkulacyjny jest tylko namiastką systemu raportowania, wkracza pojęcie Corporate…