Business Intelligence

Dostarczyć informację właściwej osobie, we właściwym czasie i we właściwej formie.

Business Intelligence to narzędzia, które potrafią przekształcić dane gromadzone w systemach informatycznych w informację a informacji w wiedzę, która może być wykorzystana do zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstwa. Nie jest to tylko zestaw gotowych raportów i wskaźników, BI to możliwość tworzenia samodzielnie przez użytkownika analiz i raportów, które w danym momencie są wymagane.


Dane, informacja, wiedza

Im więcej wiemy o własnej organizacji tym większa szansa firmy na osiągnięcie prawdziwego sukcesu.

Praktycznie wszystkie systemy biznesowe są wyposażone w taki czy inny zestaw raportów, lepsze czy gorsze systemy raportujące. Nie ma systemu ERP czy CRM, który byłby tego pozbawiony. To co wyróżnia narzędzia Business Intelligence to fakt, że nie zamykają zakresu raportowania do danych gromadzonych przez jeden program lecz potrafią  analizować przekrojowo, korzystając z dowolnego źródła danych.

Najbardziej ogólnie można to określić, że każdy z systemów realizuje operacyjną część raportowania, czyli takie raporty jak zestawienie sprzedaży czy wyniki operacyjne. Natomiast w narzędziach Business Intelligence tworzymy raportowanie strategiczne, w tym wiążące informacje operacyjne z systemu ERP z informacjami rynkowymi z systemu CRM. W BI tworzymy pulpity menedżerskie (dashboards) będące zestawami raportów, analiz i wskaźników.


Automatyzacja pracy

Informacja podana we właściwym momencie ma znaczenie, spóźniona, posłuży tylko do analizy przyczyn niepowodzenia.

Narzędzia Business Intelligence oferują również mechanizmy automatyzujące system raportowania. Raz zdefiniowany raport czy analizę można cyklicznie rozsyłać do wskazanych odbiorców. Jeżeli Dyrektor Handlowy oczekuje w każdy poniedziałek rano informacji o pracy zespołu sprzedaży, BI co poniedziałek prześle mu na maile stosowny zestaw raportów i analiz, Dyrektor Finansowy będzie regularnie otrzymywał zestawienie dłużników.

Ale w BI można zrobić coś więcej. Można zdefiniować zestaw istotnych parametrów i automatycznie powiadamiać o ich zmianie. Wyobraź sobie, że przygotowałeś budżet na kolejny rok wraz z prognozą wyniku finansowego. System będzie wysyłał automatyczne powiadomienia, kiedy prognoza ulegnie zmianie na przykład o 5% lub 10% w górę lub w dół. Mając taką wiedzę można reagować natychmiast.

Czy leci z nami pilot

Zarządzanie wiąże się z koniecznością szybkiego podejmowania decyzji. Im szybciej otrzymamy precyzyjne informacje o firmie i jej otoczeniu biznesowym tym…

Więcej niż dane

Aby wpływać na rzeczywistość, kreować nowe szanse, wyznaczać kierunki działania potrzebujesz stałego dostępu do najbardziej aktualnych informacji, możliwości śledzenia…

Planowanie sukcesu

Tam gdzie ma swoje granice klasyczny system ERP, gdzie arkusz kalkulacyjny jest tylko namiastką systemu raportowania, wkracza pojęcie Corporate…