Audyt informatyczny

Wdrożenie systemu informatycznego to jest proces, który w Twojej organizacji jest prowadzony czasami. My zajmujemy się tym na co dzień.

Kontroluj ryzyko w trakcie realizacji wdrożenia systemu informatycznego.  Wdrożenie to jest proces, który w Twojej organizacji jest prowadzony czasami a my zajmujemy się tym na co dzień. Wsparcie ze strony doświadczonego konsultanta zagwarantuje, że realizacja projektu będzie prowadzona zgodnie z założeniami projektowymi a przede wszystkim zgodnie z umową.

Audyt informatyczny jest jednym z istotnych elementów nadzoru organizacyjnego nad realizowanym przedsięwzięciem.


PRZEDMIOT AUDYTU

Nadzór nad systemami informatycznymi

Ocena rozwiązań technicznych i organizacyjnych. Sprawdzamy czy w organizacji zostały zdefiniowane procedury niezbędne do prawidłowego nadzoru organizacyjnego nad systemami informatycznymi.

Metody zarządzania przedsięwzięciem

Ocenie podlega przyjęta metodyka zarządzania projektem i stosowane metody projektowania.  Sprawdzamy w jaki sposób realizowane są procesy określone w metodyce i jak dokumentowana jest realizacja (również czy dokumentacja jest zgodna z deklarowaną metodyką).

Jakość rozwiązań informatycznych

  • Użyteczność, czyli spełnienie wymagań funkcjonalnych,
  • Wydajność, czyli ocena przyjętych założeń co do ilości wprowadzanych / przetwarzanych danych i oczekiwanych czasów reakcji systemu.
  • Niezawodność, czyli ocena odporności systemu informatycznego na awarie.
  • Bezpieczeństwo, czyli ocena zasad przydzielania uprawnień użytkowników do zasobów systemu informatycznego, monitorowania aktywności użytkowników.

 

Projekty

Również projekty informatyczne należą do obszaru zarządzania. Nie jest to wyłącznie domena informatyków. Nie zapominaj o tym!

Zarządzanie projektem

Projekty informatyczne charakteryzują się małą powtarzalnością wykonywanych czynności i brakiem norm zużycia zasobów. Do tego brak sprawdzonych wzorców postępowania…

Realizacja projektów

Mamy za sobą ponad setkę zrealizowanych projektów informatycznych. Chwalimy się sukcesami, ale zdążyliśmy popełnić zapewne wszystkie możliwe błędy. To…